Temiz Enerji Kulübü, Enerji Ölçüm Sistemleri ve Fotovoltaik (PV) Panel Uygulamaları

Afliva Projeleri

Temiz Enerji Kulübü, Enerji Ölçüm Sistemleri ve Fotovoltaik (PV) Panel Uygulamaları
Son güncelleme:

Amaç: Okulumuzda yürütülen AB projesi kapsamında, temiz enerji konusunda özellikle öğrenci ve öğretmenlerin farkındalığını arttırmak, öğrencileri bu projeye yönlendirip enerji korunumuna teşvik etmek, okulun enerji tüketimini ölçümleterek RETScreen temiz enerji yönetim programının eğitimini vermek.

Durum: Okulumuzda kurulan Temiz Enerji Kulübünde iki yıldır 20 öğrenciye RETScreen eğitimi ve okulumuzda uygulaması yapılan AB projesi konusunda eğitim verilmektedir.

Enerji Ölçüm Sistemi

Okulda a) yurtlarda iç ortam hava kalitesi ve diğer konfor şartlarının ölçülmesi, b) tüm yerleşkenin değişik noktalarında enerji tüketimlerinin ölçülmesi ve bunların AB projesi kapsamında gerçekleştirilen SCADA sistemine bağlanması işlerinin halen sürmekte olan inşaat işleri kapsamında halledilmesini sağlamak üzere Valilik ve müteahhit firma nezdinde gereken girişimler yapılmıştır. AB Projesi ile yenilikçi teknolojilerin uygulandığı yerleşkemizin bu ölçü değerleri, AB tarafından yürütülen diğer yeni projeler için referans alarak karşılaştırma (benchmarking) amacıyla veri olarak kullanılmak istenmektedir. Valilik izni ile müteahhit tarafından yapılamadığı taktirde bu işleri ayrı bir proje olarak gerçekleştirmek istiyoruz.

Fotovoltaik (PV) Güneş Panelleri Uygulaması

Yerleşkemizdeki binaların çatılarında fotovoltaik panel konabilecek 4 bin metrekareden fazla uygun alan vardır. Bu ve benzer temiz enerji uygulamaları zaman içinde projelendirilerek, gereken mali kaynakların dışardan temin edilmesi çalışmalarına başlanacaktır.

Bütçe ve ihtiyaçlar: AB projesinin sürdürebilirliği için 30.000 TL’ye ihtiyaç vardır (Teknisyene aylık 400 TL, mevcut sistemlerin tamiri vs). Enerji ölçüm sistemi tahmini proje bedeli 35 bin € olarak hesaplanmıştır.

Bu projeye eğitmen olarak destek olmak, öneri getirmek, veya maddi destek vermek için iletişim formunu kullanınız.

Menü