Üç Boyutlu Yazıcı Atölyesi

Afliva Projeleri

Üç Boyutlu Yazıcı Atölyesi
Son güncelleme:

Amaç: Üç boyutlu yazıcıyla okullarda kullanılabilecek deney cihazları ve aksesuarları tasarım ve imalatı (sismograf, interferometre, boyutlu tarayıcı, teleskop-mikroskop-cep telefonu sabitleme adaptörleri, vb). İlgili tasarım programı, yazılım, elektronik ve mekatronik eğitimi.

Durum: Üç boyutlu yazıcılarımız mevcut. Bu atölyede hem 3 boyutlu yazıcının mekatronik, elektronik yönü ile ilgili eğitim verilecek hem de tasarım eğitimi gerçekleşecek.

Bütçe ve ihtiyaçlar: Bundan sonra muhtemel gönüllü AFL mezunlarından tasarım ve mühendislik alanlarında destek alınmalı. Teknik liselerdeki resim öğretmenlerince verilecek seçmeli teknik resim dersleriyle desteklenebilir. İhtiyaç başlangıçta 5000 TL’lik sarf malzemesi.

Bu projeye eğitmen olarak destek olmak, öneri getirmek, veya maddi destek vermek için iletişim formunu kullanınız.

Menü