Afliva Andı

AFLİVA ANDI

Temsil ettiğimiz AFL’liler topluluğuna, mütevellilerimize, vakıf çalışanlarına, Türk eğitim camiasına, AFL öğretmen ve öğrencilerine ve Türk toplumuna karşı yüklenmiş olduğumuz yüce sorumluluğun bilinci içerisinde:

Vakfın ayni ve nakdi tüm varlıkları ile gelirlerini her zaman en yüce emanet olarak koruyacağımıza ; bunları vakfın kuruluş amaçları doğrultusunda en etkin ve verimli kılacak şekilde yöneteceğimize;

AFLİVA Yönetim Kurulundaki üyeliğimiz sırasında ve bu görevimizin sona ermesinden sonraki 2 yıllık süre içerisinde AFLİVA’ya mal ve/ya hizmet sunan hiç bir ticari girişimde doğrudan veya dolaylı olarak yer almayacağımıza;

Vakfın ayni ve nakdi varlıkları ile gelirlerinin vakıf amaçları doğrultusunda; yasalara uygun olarak; dürüstlük, açıklık, verimlilik ve etkinlikle kullanılmasını güvence altına almak üzere vakıf faaliyetlerini sürekli olarak denetim ve gözetim altında tutacağımıza;

AFLİVA’nın amaçları doğrultusunda etkin ve verimli faaliyet gösterebilmesi için gerekli yönetim politika ve prosedürlerini oluşturacağımıza ve bunlara uygun davranılmasını sağlayacağımıza ;

AFLİVA’ya ücret karşılığında veya gönüllü olarak hizmet sunan kişi ve kuruluşlarla her zaman olumlu ilişkiler kuracağımıza ve onların beklentileri ile haklarına saygılı olacağımıza ;

Vakıf olarak hizmet sunduğumuz tarafların ihtiyaçlarına mümkün olan en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağımıza; onlara karşı taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getireceğimize ;

Tüm icraatlarımızda bilimsel düşünceyi egemen kılacağımıza; toplumsal yararı en üst düzeye çıkarmaya çalışacağımıza ; vakfın amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak şekilde davranacağımıza; kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket edilmesine hiç bir zaman izin vermeyeceğimize;

Vakfın tüm icraatları hakkında AFL’lilere, bağış sahiplerine ve talepte bulunan tüm diğer kesimlere doğru ve ihtiyaca yeterli bilgi vereceğimize;

Bağış toplama faaliyetlerimizde doğruluk ve sorumlulukla davranacağımıza ; vakıf amaçlarına uygunluğu ; kapasitemizle tutarlılığı ve bağış sahiplerinin beklentilerine saygıyı her zaman en ön planda tutacağımıza ; bağış toplamada gönüllülük esasına sonuna kadar saygılı olacağımıza ve her ne sebeple olursa olsun üçüncü kişi ve kuruluşlar üzerinde zorlayıcı baskılar kurulmasına izin vermeyeceğimize ;

Toplumun ve AFL’lilerin gündeminde yer alan ve AFLİVA’nın amaçları ve/ya faaliyet alanı ile ilişkili konulara ilgisiz kalmayacağımıza ; bu tür konulardaki sorunların çözümüne katkıda bulunacağımıza


AFLİVA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ OLARAK AND İÇİYORUZ

Menü