Amaçlar ve Hedefler

Amaçlar

  • • 21. Yüzyıl bilgi toplumunun gereklerine uygun, araştırmacı niteliğe sahip ve rasyonel düşünen insanların yetişmesine katkıda bulunmak
  • • AFL’nin fen ve matematik eğitim ve öğretimi başta olmak üzere Türkiye’de orta öğretimde yapılacak yeniliklere kaynaklık edecek şekilde organize olmasını ve gelişmesini sağlamak
  • • AFL mezunları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirecek araştırmaya ve üretime yönelik bilimsel, sınai, kültürel ve sosyal ortamları oluşturmak

Hedefler

  • • AFL’yi fen ve matematik alanlarında üstün yetenekli gençler için uluslararası düzeyde yarışabilen; katılımcı, yaratıcı, yenilikçi, gözlemci, bilimsel bakış açısına sahip ve kişisel gelişimini maksimize etmiş bireyler yetiştiren bir ortaöğretim kuruluşu haline getireceğiz.
  • • AFL’nin fen ve matematik öğretimindeki yeniliklere kaynaklık etmesini sağlayacağız.
  • • Ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarını etkilemeye çalışacağız ve bu politikaların oluşturulmasına katkıda bulunacağız.
  • • AFL’lilerin toplumsal ve ekonomik yaşamın her alanındaki etkinliklerini arttırıcı çalışmalar yapacak; lisede ve sonrasındaki dönemlerde de mutlu ve üretken bir dayanışma içinde yaşamalarını sağlayacağız.
  • • Her türlü kitle iletişimi olanağından yararlanarak bilimsel düşüncenin topluma yaygınlaştırılması çalışmalarına katkıda bulunacağız.
  • • AFL’ye kuruluş amaçlarına uygun en nitelikli öğrencilerin gelmelerini ve kalmalarını sağlayacağız.
  • • AFL’nin bugünkü ve gelecekteki nitelikleri hakkında belirleyici olacağız.
Menü